Om repeatern

Introduktion

Ulricehamn har inte längre någon aktiv radioklubb eller förening. Denna repeater är privatfinansierad och underhåll görs av lokalt aktiva radioamatörer. Ansvarig för repeatern är Patrik, SM6UXW (fritidsadress signal). Ordinarie signal är SM0UXW.

Repeatern har vart i drift i min regi (SM6UXW) sedan 16 April 2010 men från olika platser (QTH) i Ulricehamn. Innan dess var repeatern igång med signal SK6RKU, radioklubb Ulricehamn. Ulricehamn har haft tillgång till frekvensen 145.675 MHZ i urminnes tider.

Nedan följer en översikt av logik, konfiguration och teknisk data

Öppning & användning

Öppning sker genom att sända en kort bärvåg med subton (CTCSS) 118,8 Hz. Samma subton krävs också kontinuerligt för att höras ut på repeatern vid analog (FM) sändning. Observera att ingen subton krävs vid digitala trafiksätt (C4FM). 

Om repeatern har öppnats de senaste 30 minuterna så får man direkt en mycket kort bärvåg som kvittens när man sänder in, istället för fullständig CW identifiering (SM6UXW/R). Efter 30 min inaktivitet så återställs repeatern och fullständig CW identifiering sker nästa gång repeatern aktiveras (gäller bara analog (FM) sändning)

Löpande identifiering

Vid användning (QSO) så sänds identifieringen med CW (SM6UXW/R) var 10:onde minut. Det går att prata under identifieringen och identifiering sker även när någon pratar, fast då med dämpad styrka. Efter avslutat QSO så återkommer identifieringen ytterligare en gång inom 10 minuter innan repeatern återställs. 

Repeaterns logik och interface 

Repeatern är en Yaesu System Fusion repeater DR-1XE som går i läge "auto/auto". Både analog (FM) och digital (C4FM) kan användas. Observera att det digitala trafiksättet är Yaesu C4FM och är ej kompatibelt med D-star och DMR mm. 

När repeatern används (I QSO):

Repeatern är bärvågsstyrd vid FM trafik förutsatt att rätt CTCSS (subton) 118,8 Hz medföljer. Subtonen används både på RX och TX så det går bra att köra CTCSS (PL ton/subton) på både sändning och mottagning. Repeaterns hängtid är ca 200ms efter att bärvågen med rätt subton försvunnit. Denna logik stödjer extern FM crossband mot repeatern (läs mer under fliken "crossband")

Repeatern tillåter en kontinuerlig sändning i max 3 min. Överskrids denna tid utan lucka så stängs repeatern ner tillfälligt tills bärvågen försvunnit från infrekvensen. Alla sändningspass måste därmed hållas kortare än 3 min. Se upp med att ta PTT för snabbt vid växling då timern kan fortsätta att räkna om ingen lucka lämnas. 

Echolink

Repeatern har inte längre Echolink aktiverad. Echolink har ersatts av Yaesu Wires-X digital nod med trafiksätt C4FM. 

Yaesu Wires-X

Denna repeater är utrustad med Yaesu Wires-X digitala system (HRI-200). Nod nummer är 17084. Repeatern har permanent uppkoppling till Wires-X rum CQ-ULRICEHAMN (27084). 

All styrning av den digitala noden Yaesu Wires-X görs via menyn i radion på de modeller som stödjer detta. Håll in DX knappen för att ansluta till noden. Du behöver endast ansluta om du avser ändra uppkopplingen till något annat rum eller nod. Repeatern har permanent uppkoppling till Wires-X rum CQ-SWEDEN (27084) så genom att sända digitalt in på repeatern med C4FM (DN) så hörs du även ut på Wires-X systemet. 

Stängning:

Efter 30 min inaktivitet så återställs repeatern och fullständig CW identifiering sker nästa gång repeatern aktiveras. 

Vid strömavbrott

Repeatern är utrustad med backup ström som automatiskt slås på vid strömavbrott. Batteriet är anpassat för detta ändamål och har kapacitet att fortsätta driva repeatern med full effekt. Reservkraft finns för ca 1 vecka med QSO tid på ca 2 timmar om dagen.

QTH / Lokator

QTH är Duvered som ligger 6 km nordost om Ulricehamns centrum. Lokator är JO67ST. 

m ö.h + mast

Marken är 340 m ö.h. Där står en mast på 24m + 4,5 m topprör. Antennytan är 365 - 368 m ö.h. 

Antenn

Repeatern använder separata TX och RX antenner. Antennerna är 2 stackade Vårgårda VDIP dipoler riktade 180 grader från Duvered (söder)

Kabel

Koaxial kabel är RG214U (dubbelskärmad kabel). RG214U används även till alla mellankablar i repeatersystemet. 

Kontakter

Samtliga kontakter i repeatersystemen är professionella N-kontakter av typen Tyco 1-1337404-0.

Kavitetsfilter

Repeatern använder professionella 3 X 3 fabrikstrimmade filter från PROCOM (3 för RX och 3 för TX samt separata antenner för sändning och mottagning).

RX & TX radio

Original repeater Yaesu System Fusion DR-1XE.

Effekt (W)

Repeatern har ca 15-20 W upp till atennen.   

 

Cross-band i Ulricehamns centrum

En cross-band finns på Tingsholmsgymnasiet och används för att få bättre täckning i Ulricehamns centrum och utmed sjön Åsunden. För frekvens och inställningar, se "crossband" i menyn. 

Cross-band radio: Kenwood TM-V71E

Antenn: Diamond X-510N (5,2 m lång), gain 8,3 dbi.

Effekt 70cm: 10 W

Effekt 2m: 10 W

Prognos för täckning vid mobil användning (145.675 MHz)

Avser mobil täckning direkt via 145.675 MHz - ej basstationer.

oversikt-r3-ulricehamn3crop.jpg