DTMF funktioner

Inga DTMF funktioner finns på repeatern efter att Echolink avaktiverats.