Välkommen till repeater Ulricehamn SM6UXW/R - 145.675 MHz

Repeaterns QTH är Ulricehamn som ligger mellan Borås och Jönköping utmed riksv 40. 

Repeatern är en Yaesu System Fusion repeater som går i läge "auto/auto". Både analog (FM) och digital (C4FM) kan användas. Observera att det digitala trafiksättet är Yaesu C4FM och är ej kompatibelt med D-star och DMR mm. 

***Använd alltid subton 118,8 Hz vid FM för att öppna och använda denna repeater***

***Använd alltid smalbands FM (FM narrow/half deviation) när du använder denna repeater***

Mer information om Yaesu System Fusion kan du läsa på Yaesu.com. Där finns även information om vilka digitala (C4FM) radios du kan använda mot detta system. Observera att analog FM fortfarande kan användas!

Kartan nedan visar ungefärlig täckning för mobila stationer (ej för basstationer). oversikt-r3-ulricehamn3crop.jpg