Wires-X

Denna repeater är utrustad med Yaesu Wires-X digitala system (HRI-200). Nod nummer är 17084. Repeatern har permanent uppkoppling till Wires-X rum CQ-ULRICEHAMN (27084). Vid uppkoppling från annan Wires-X nod, vänligen välj rum CQ-ULRICEHAMN (27084).  

All styrning av den digitala noden Yaesu Wires-X görs via menyn i radion på de modeller som stödjer detta. Håll in DX knappen för att ansluta till noden. Du behöver endast ansluta om du avser ändra uppkopplingen till något annat rum eller nod. Repeatern har permanent uppkoppling till Wires-X rum CQ-ULRICEHAMN (27084). Genom att sända digitalt in på repeatern med C4FM (DN/VW) så hörs du även ut på Wires-X systemet.