Hemsidan uppdaterad

Mindre justeringar har gjorts på hemsidan för att spegla senaste informationen. Inga driftsstörningar har rapporterats och repeatern fungerar bra och är QRV dygnet runt. 

Repeatern har inte längre Echolink aktiverad. Echolink har ersatts av Yaesu Wires-X digital nod med trafiksätt C4FM. See fliken "Wires-X" för mer information om detta. 

 

 

26 nov 2016