Echolink

Repeaterns nod Nr är: 8565 (SM6UXW/R)

Echolinken SM6UXR/R (8565) är avstängd på obestämd tid.

Vid uppkoppling till repeatern från en dator, IOS eller Android enhet så måste ni själva aktivera sändning från er enhet (TX knappen) innan repeatern öppnar/kvitterar. Repeatern öppnar inte endast av själva uppkopplingen.  

***För uppkoppling, tryck alltid DTMF C före nod Nr på denna repeater ***

Nedan presenteras en lista med DTMF funktioner för Echolink styrning samt en samling nod Nr för repeatrar och länkar i Sverige. 

 

DTMF funkti

08: Status (informerar om Echolink är uppkopplad)

Cnnnn: Aktiverar Echolink. Slå C följt av nod nummer (se listan med nod Nr nedan)

D: Kopplar ner senast uppkopplad Echolink nod

##: Kopplar ner alla Echolink noder

0511: Aktivera enbart lyssning

0510: Stänga av enbart lyssning

001: Kopppla upp till slumpvis favoritnod (innebär repeatrar och länkar i Sverige)

00: Koppla upp till slumpvis nod (globalt)

01: Kopppla upp till slumpvis länk (globalt)

03: Koppla upp till slumpvis användare (globalt)

06: Fråga genom nod

07: Fråga genom signal

 

Favorit noder

En enkel namnstandard har tagits fram för att underlätta uppkoppling till Svenska repeatrar och länkar. Dessa kommandon fungerar enbart på denna repeater.

Nummren är tilldelade i sekvens men har en serie baserat på amatörradio distriktet som repeatern/länken är belägen. 

200... SM2-land, 300...SM3-land, 400... SM4-land, 500... SM5-land,

600... SM6-land, 700... SM7-land, 800... SM0-land,

Alla noder globalt fungerar naturligtvis men nedan är en lista med Svenska repeatrar och länkar som har fått ett eget kort nummer på denna repeater. 

Nummer:

C800 - SK0CT Kista